Michelle Go Young Achiever

Posted on 12/31/2016 Under 0 comments

“Dati, sobrang negative na negative ako. Pero ngayon, grabe po nangyari sa akin sa AIM Global. Nagkaroon ako ng travels, savings, at kumita ng malaki, heto po, pangalawang car ko na. Basta meron kang passion, determination,hard-working…may sistema na, ikaw na lang ang kulang. Lahat ng pagod mo, basta Aim global, bayad yan.”


About the author

Hi everyone! I'm Aida M. Amores ..I’m so glad you’re here; I hope you'll find some interesting and helpful information, new ideas, and opportunities here in my blog. As always, let me know if you can’t find what you’re looking for!here and Google+


0 comments