Posted on 6/11/2017 Under 0 comments

Hindi tumatama ang hindi tumataya. Hindi nananalo ang hindi lumalaban. Hindi umaani ang hindi nagtatanim. Hindi magbabago kung walang gawing bago. Ang kahirapan, hindi natatakasan. Hindi nadadaan sa tulog. Kapag hindi ginawan ng paraan,maipapamana hanggang sa kaapu-apuhan. Kung ano ka ngayon, yan ang resulta ng desisyon mo kahapon. Kung ano ka bukas, yan ang magiging resulta ng magiging desisyon mo ngayon. Simulan mong tumaya, lumaban, magtanim at may baguhin. Mabuti na yun kesa wala kang gawin. Hindi mo malalaman kung di mo susubukan. TRY AIM GLOBAL NOW!!! Clic


About the author

Hi everyone! I'm Aida M. Amores ..I’m so glad you’re here; I hope you'll find some interesting and helpful information, new ideas, and opportunities here in my blog. As always, let me know if you can’t find what you’re looking for!here and Google+


0 comments