C24/7 food suppliment.

Posted on 6/13/2017 Under 0 comments

12 SINTOMAS NG SAKIT SA BATO 1) PAGBABAGO SA PAG-IHI --- Dumalas o dumami ba ang ihi lalo na sa gabi? Naging makulay na dilaw ba ito? Kung dumalang naman at kumonti ‘yun bang pakiramdam ay ihing-ihi ka na pero wala namang lumalabas. 2) RAMDAM ANG SAKIT NG PANTOG, LIKOD AT TAGILIRAN--- Nananakit ang pantog kapag umiihi. Tagos din sa likuran hanggang sa singit ang nararamdamang sakit kung may kidney stone sa dinaranan ng ihi. 3) PAGKAKAROON NG URINARY TRACT INFECTION (UTI) --- Kapag ang impeksiyong ito ay kumalat sa kidney ay nagiging sanhi ng lagnat at pananakit ng likod. 4) DUGO SA IHI --- Sintomas ito ng diprensiya ng kidney kaya’t kailangang magpasuri kaagad. 5) PAGKAKAROON NG MANAS --- Trabaho ng ating bato o kidney na linisin ang mga basura at sobrang tubig sa ating katawan, pero kapag hindi na ito gumagana, magkakaroon ng manas sa kamay, paa at mukha. 6) PANGHIHINA AT PANLALAMABOT--- Hormone na erythropoietin ang naipo-produce ng ating bato na tumutulong sa red blood cells na magdala ng oxygen at kapag ‘di na ito gumana, dahilan itong pagiging anemic dahil kulang ang nadadalang oxygen sa ating mga sellula at dahilan ng panghihina. 7) PAGKAHILO AT ‘DI MAKAPAG-CONCENTRATE --- Kapag anemic at may problema sa bato at kulang sa oxygen sa utak na dahilan ng pagkahilo at mahirap makapag-concentrate. 8. PALAGING GINIGINAW--- Kahit na sa mainit na lugar ay giniginaw dahil anemic. Ang kidney infection ay sanhi ng pagkakaroon ng lagnat na dahilan para ginawin 9) MAY SKIN RASHES AT NANGANGATI --- Sa pagkakaroon ng sakit ng bato ay naiipon ang mga dumi sa katawan na sanhi ng pangangati at skin rashes. 10) BAD BREATH AT MASAMA ANG PANLASA --- Kapag may kidney failure tumataas ang lebel ng urea sa dugo o nagkakaroon ng uraemia. 11) PAGSUSUKA --- Kapag naipon ang basura sa dugo dahil sa sakit sa bato, nagiging dahilan ng pagsusuka. 12) KINAKAPOS NG HININGA--- Dahil anemic ay kulang sa oxygen at kinakapos sa paghinga... Para sa Mas Maraming Impormasyon para Maprotektahan pa ang inyong Kalusugan at ang Inyong Pamilya.. PREVENTION IS CHEAPER THAN CURE.... Take C24/7 3 times a day.... "Invest In your Health.


About the author

Hi everyone! I'm Aida M. Amores ..I’m so glad you’re here; I hope you'll find some interesting and helpful information, new ideas, and opportunities here in my blog. As always, let me know if you can’t find what you’re looking for!here and Google+


0 comments