Juliet Camanse Former OFW Success Story

Posted on 12/29/2016 Under 0 comments


Nang dahil sa AIM GLOBAL nagbago ang kanyang buhay . Isa syang Domestic Helper at binigyan ng pagkakataon na makita ang AIM GLOBAL para sa kanyang buhay.

Pwede ka mamili ng direction mo, either to work hard for boss or to be the boss and enjoy life to the fullest. Ikaw rin may control ng kambyo, pwede mong bilisan pwede mong bagalan. It’s how you drive your life. Higit sa lahat wag na wag mo hayaan na iba ang magmaneho ng buhay mo. Dapat ikaw lang dahil mas alam mo kung ano ang gusto mo at mga pangarap mo.


About the author

Hi everyone! I'm Aida M. Amores ..I’m so glad you’re here; I hope you'll find some interesting and helpful information, new ideas, and opportunities here in my blog. As always, let me know if you can’t find what you’re looking for!here and Google+


0 comments